Samværspolitik

Formålet med Skjolds samværs politik er at beskrive retningslinier om samværet i klubben, for at skabe et trygt og godt miljø i forbindelse med klubbens forskellige aktiviteter.

a) Børn og unge skal kunne føle sig trygge ved at komme i foreningen

b) Forældre skal kunne føle sig trygge ved at sende deres børn/unge til foreningen

c) Trænere og ledere skal kunne føle sig trygge ved at fungere i foreningen

Skjold forventer at vore medlemmer, trænere og ledere opfører sig pænt og er gode ambassadører for foreningen uanset om de er på hjemme bane eller gæster andre klubber. Vi forventer også at alle udviser fair play og bidrager til en positiv tone ved træning/kamp. Samt udviser tolerance og tillid i forhold til holdkammerater. Husk, at alle aktive, trænere/ledere og forældre i alle sammenhænge er rollemodeller for børn og unge i foreningen.

Vi skal alle være med til at give foreningen et godt image, både over for lokaleområdet, foreninger, unioner og dommerklubber.

Skjold opfordrer alle forældre til aktivt at deltage i deres børns idrætsliv.

Politik om omgangform 
• I Skjold taler vi ordentligt til hinanden, og vi accepter ikke sjofle eller på anden måde krænkende bemærkninger.

• Mobiltelefoner skal være slukket under træning.

• Under omklædning er det forbudt at tage billeder - herunder også med mobiltelefon.

• Det tilstræbes, at ingen leder eller instruktør har ene ansvaret for et hold børn.

• I forbindelse med ture o.l. skal der altid være mindst 2 voksne ledere med, og ingen voksne sover alene i samme rum som det modsatte køn eller i samme seng  som børnene.

• Ledere inviterer aldrig enkelte børn eller grupper af børn med hjem uden at forældrene er informeret, og der er mindst 2 voksen tilstede.

• I forbindelse med brug af omklædningsrum går en leder ikke ind i det modsatte køns omklædningsrum og ingen leder går i bad sammen med børnene.

• Der er også plads til at vise følelser - et sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende hånd efter et nederlag eller hvis man har slået sig.

• Når der køres i bil til kampe, træning, stævner m.v. er det en selvfølge at børnene er fastspændt i henhold til færdselsloven - og at der generelt køres ansvarligt.

Politik om alkohol 
• Vedr. udskænkning af alkohol følges gældende lovgivning - dvs ingen udskænkning af alkohol til unge under 18 år.

• Unge under 18 år må ikke indtage alkoholiske drikke i forbindelse med klubbens aktiviteter.

• Ovenstående gælder alle aktive på ungdomshold, uanset om man er fyldt 18 år.

• De ansvarlige trænere/ledere forventes at møde ædru -indtagelse af alkohol under sportsaktiviteter accepteres ikke.

• I forbindelse med børn og ungdom ture må den eller de ansvarlige ledere ikke være spirituspåvirket.

• Efter dagens aktiviteter og ikke i selskab med børnene, kan de øvrige ledere, som ikke har aften opsynet/tilsynet, evt nyde alkohol i moderat omfang med øvrige ledere.

• Vi henstiller generelt til, at forældre og ledere ikke nyder alkohol ved børn og ungdomsaktiviteter

• Har man som forældre, medlem eller anden person mistanke om eller konkrete eksempler på at foreningens alkohol politik ikke overholdes har man pligt til at henvende sig til bestyrelsen, som har pligt til at handle.

Politik om rygning 
I henhold til lovgivning omkring rygning i det offentlige rum - er Skjold’s hal og øvrige faciliteter total røgfri. Trænere/ledere og forældre bør ikke ryge i børn og unges nærvær - som f.eks under bilkørsel, på sidelinjen ved udendørs fodboldkampe og andre aktiviteter.

Politik om brug af euforiserende stoffer 
Indtagelse af euforiserende stoffer i idrætsforeningens regi medfører som udgangspunkt omgående ekskludering af foreningen. Hvis misbruget omfatter børn og unge, tages der kontakt til forældre samt SSP i kommunen. Opdages salg/køb af stoffer på foreningens område, eller mellem foreningens medlemmer, tages der kontakt til politiet.

Har man kendskab til, at foreningens politik omhandlende euforiserende stoffer ikke bliver overholdt, har man pligt til at kontakte bestyrelsen, der så vil handle jf. ovenstående.

Politik om brug af doping 
Doping er forbudt. Foreningens medlemmer er jf. foreningens medlemskab af idrættens hovedorganisationer, underlagt dopingreglementet for bredde og motions-idrætsudøvere.

Læs mere på DIF hjemmeside www.dif.dk.

Børneattester 
Trænere og ledere i Skjold, der arbejder med børn under 15 år, er underlagt krav om at klubben løbende indhenter børneattester jfr. gældende lovgivningen herom. Desuden informeres instruktører der underviser unge under 18 år om skolelærerparagraffen - Straffeloven §223.

Læs mere på DGI hjemmeside www.dgi.dk

Alle har pligt til at kontakte bestyrelsen, hvis de hører rygter om krænkelser eller selv fornemmer at der er noget galt. Skjold har udarbejdet en procedure vedr. børneattester generelt. 
Hvis en instruktør selv føler at vedkommende er kommet i en situation, der kan misforstås af andre, bør instruktøren kontakte udvalget/bestyrelsen for at drøfte om episoden giver anledning til, at der skal tages kontakt til de involverede eller deres forældre, for at sikre der ikke er sket misforståelser eller for at rydde misforståelser af vejen.

Denne samværspolitik tages op til revision 1 gang årlig

DE 10 RIGTIGE!!!

1. Vi skal lære sammen - og af hinanden
2. Vi skal lege sammen - og passe på hinanden
3. Vi skal passe på hinanden og tale pænt
4. Vi skal passe godt på vores hal og dens ting
5. Vi skal hjælpe hinanden og passe godt på de små
6. Vi skal selv tage ansvar - for vores egen læring
7. Vi skal holde vores aftaler - og skiftes til at bestemme
8. Vi går på gang arealerne - og løber kun i hallen
9. Vi spiller ikke bold i gang arealerne
10. Vi finder os ikke i mobning - børn, forældre og trænere bekæmper mobning

Kontakt klubben
Navn:
*
Telefon:
*
E-mail:
*
Evt. besked:
 
Sportssammenslutningen Skjold | Sønderbakken 25B | 7130 Juelsminde | CVR-nr.: 29967164